ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Complete the sentences, using the given information?

I.Complete the sentences, using the given information.

1. I'm so busy, so I don't write to my friends regularly.

If I...........................................

2. Sandra may arrive a bit early. She can help you get things ready.

If Sandra..................................................................

3. The office may be closed, so Mark won't be able to get it.

If the office............................................................

4. It is raining, so we won't finish the game.

If it........................................

II. Fill each blank with one suitable preposition

1. Lan is standing near the store and she is waiting.......the bus.

2. I agree..........you about that.

4. I like the weather.........June

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • I.Complete the sentences, using the given information.

  1. I'm so busy, so I don't write to my friends regularly.

  If I.........wasn't so busy, I could write to my friends regularly...................................

  2. Sandra may arrive a bit early. She can help you get things ready.

  If Sandra........ arrived a bit early she could help you get things ready...............................................

  3. The office may be closed, so Mark won't be able to get it.

  If the office......wasn't closed, mark would be able to get it.......................................................

  4. It is raining, so we won't finish the game.

  If it.........wasn't raining, we would finish the game...............................

  II. Fill each blank with one suitable preposition

  1. Lan is standing near the store and she is waiting....for...the bus.

  2. I agree.....with.....you about that.

  4. I like the weather...in......June

    bởi Nguyen Trang 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1