YOMEDIA
UREKA

Complete the sentences using the correct forms the word formation: 1) He is a famous ( act ) actor.

Complete the sentences using the correct forms the word formation:

1) He is a famous ( act ) actor.

2) He ( apology ) ________ for his wrong doing.

3) He plays soccer ( beauty ) _________.

4) This is the biggest ( build ) ________ city.

5) Bill Gates is a famous ( busy ) __________.

6) Hoa has a fine ( collection ) __________ of stamp.

7) You must ( dark ) _________ theanswer you choose.

8) There is no ( differ ) _____________ between my anser and his.

9) He speaks Englist ( flwency ) ____________.

10) There is an ( excite ) _________ football match in this afternoon.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Complete the sentences using the correct forms the word formation:

  1) He is a famous ( act ) actor.

  2) He ( apology ) ___APOLOGIZES_____ for his wrong doing.

  3) He plays soccer ( beauty ) ___BEAUTIFULLY______.

  4) This is the biggest ( build ) ____BUILDING____ city.

  5) Bill Gates is a famous ( busy ) ____BUSINESS ______.

  6) Hoa has a fine ( collection ) _____COLLECTION_____ of stamp.

  7) You must ( dark ) ____DARKEN _____ theanswer you choose.

  8) There is no ( differ ) _____DIFFERENT________ between my anser and his.

  9) He speaks Englist ( flwency ) ____FLUENTLY ________.

  10) There is an ( excite ) ___EXCITING______ football match in this afternoon.

    bởi Nguyễn Thanh Rồng 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF