YOMEDIA
VIDEO

Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets: A: I went to Long man Beach last week (1.you/ever be ) __________ to Longman Beach ?

Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets .

A: I went to Longman Beach last week (1.you/ever be ) __________ to Longman Beach ?

B: Yes, I did . It's beautiful ( 2. You/go ) ___________ there on the weekend ?

A: Yeah, I did. I (3.go ) there on Sunday. I ( 4.get up ) _____ at 5 o' clock.

B : Oh ! I ( 5. Never get up ) _________ at that time. It's so early.

A: I (6.get )________ to the beach early enough to see the sunrise ( 7. you/ ever see ) _________ a sunrise ?

B: No, I haven't . I prefer sunsets to sunrises.

A: Really ? Then I ( 8. go ) __________swimming.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • A: I went to Longman Beach last week .Did you ever been to Longman Beach ?

  B: Yes, I did . It's beautiful . Did you go there on the weekend ?

  A: Yeah, I did. I went there on Sunday. I got up at 5 o' clock.

  B : Oh ! I never get up at that time. It's so early.

  A: I get to the beach early enough to see the sunrise . Have you ever seen a sunrise ?

  B: No, I haven't . I prefer sunsets to sunrises.

  A: Really ? Then I go swimming.

  Chúc bạn học tốt thanghoa

    bởi Chi'ss Baekhyunee's 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, Have you ever been

  2, did you go

  3, went

  4, got up

    bởi Tuyền Khúc 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1