Choose the correct form of verb in the brackets?

bởi May May 16/08/2019

Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

1 Nga prefers read) books in her free time ............................

2 Let's go (swim)..................................................

3 Lan (go ) to the dentist yesterday....................................................................................................................

4 You (see ) an interesting movie last night ?............................

Câu trả lời (1)

 • Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1 Nga prefers ( read) books in her free time => reading

  2 Let's go (swim)

  => swimming

  3 Lan (go ) to the dentist yesterday

  => went

  4 You (see ) an interesting movie last night ?

  => Did / see

  bởi Tuấn Anh 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan