YOMEDIA
ZUNIA12

Choose the correct answer A, B, C or D to fill each blank in the following text: My friends and I have written a (1) _________.

My friends and I have written a (1) _________. We have decided to (2) _________ it for our school. I have already built the set. Karen has just finished the (3) _________ for us to wear. I haven’t learned the (4) _________yet, so I am a bit nervous, but I’m excited (5) _________. I haven’t been in a play before. I can’t wait!

1. A. film

A. song

B. play

C. club

2. A. perform

B. make

C. take

D. build

3. A. stage

B. actors

C. play

D. costumes

4. A. script

B. scripts

C. play

D. lessons

5. A. also

B. then

C. too

D. either

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • 1. C

  2. A

  3. D

  4. B

  5. C

    bởi bala bala 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1C   2A    3D     4B       5C    

    bởi Phan Nam Phong 18/09/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF