ON
ADMICRO
VIDEO_3D

viết cấu trúc của thì hiện tại đơn

viết cấu trúc của thì hiện tại đơn

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (12)

 
 
 
 • Câu khẳng định : S + is/am/are+O

  Câu phủ định : S + is/am/are+ not + O

  Câu nghi vấn : Is/Am/Are + S + V

    bởi Thành Danh 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • S+Vinf(s/es)+O

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * đối với to be

  -Khẳng định (phủ định)

  S+be (not)+O

  -Nghi vấn

  Be (not)+S+O ?

  * đối với Verb

  - Khẳng định

  S+V(s/es)+O

  -Phủ định

  S+do/does( not )+O

  - Nghi vấn

  Do/Does+S+O?

   

   

   

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (+) S+ am /is/are +V-ing

  (-) S+am /is/are+ not +V-ing

  (?) Am/ Is /Are+ S+ V-ing

  (?) Wh +am/is/are+S+V-ing

    bởi Bùi Phương Anh 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • HIỆN TẠI ĐƠN mà bạn Bùi Phương Anh

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • S+Vs/es+O

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • S+V(s,es)+O

    bởi Tuyền Khúc 28/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (+) S + V(s/es) + O

  (-) S+ don't/doesn't + V + O 

  (?) Do/Does + S + V + O?

  (?) Wh + (?)

    bởi Bùi Lam Giang 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (+) S+V/Vs/es

  (-)S+do/does not+V

  (?) Do/does +S +V

    bởi Hồ Huỳnh Phương Thảo 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khẵng định: S + Ve/es + O

  Phủ định   : S + Does/Do + not +V + O

  Câu hỏi     : Do/Does + S + V  +O ?

    bởi Độ ta Không độ nàng 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu khẳng định : S + is/am/are+O

  Câu phủ định : S + is/am/are+ not + O

  Câu nghi vấn : Is/Am/Are + S + V 

    bởi Minh Quân Nguyễn Trần 25/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1