ON
YOMEDIA
VIDEO

rewrite these sentences, beginning with the words given:

rewrite these sentences, beginning with the words given:

(viết lại những câu này, bắt đầu bằng những từ đã cho)         =>

 1. Nga is shorter than lan.                                                         =>

 2. My house is bigger than your house.                                    =>

 3. This car is more expensive than that one.                           =>

 4. My class has 45 students.                                                     =>

 5. I don't have a bookshelf in my room.                                    =>

 6. The chair is under the table.                                                 =>

 7. Nobody is faster than Kien.                                                   =>

 8. The mount Everest is the hightest mount in the world.       =>

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (10)

 
 
 
 • từ đã cho đâu??

    bởi Đen . 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lan is taller than Nga

  2. Your house is smaller than my house

  3.That car is cheapper than this one

  4.There are 45 students in my class

  5.There isn't a bookshelf in my room

  6. The table is on the chair

  7.Kien is the fastest people

   

    bởi Nguyễn Linh Ngọc 19/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lan is taller than Nga

  2. Your house is smaller than my house

  3.That car is cheaper than this one

  4.There are 45 students

  5.There isn't a bookshelf

  6.The table is on the chair

  7.Kien is fastest people

    bởi Trần Duy Hải Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lan is taller than Nga
  2. Your house is smaller than my house
  3. That car is cheaper than this one
  4. There are 45stds in my class
  5, There is n't any bookseft in my room
  6. The table is ? the chair
  7. Kien is the fastest
  8. There isn't any mount which is higher than mount Everest

    bởi Lê Trần Khả Hân 20/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. Nga is shorter than lan.                                                         =>Lan is taller than Nga.

   

   2. My house is bigger than your house.                                    =>Your house is small than my house

   

   3. This car is more expensive than that one.                           =>That one cheap more this car.

   

   4. My class has 45 students.                                                     =>There are 45 students in my class.

   

  5. I don't have a bookshelf in my room.                                    =>My room don't have a bookshelf.

   

  6. The chair is under the table.                                                 =>The table is on the chair.

   

   7. Nobody is faster than Kien.                                                   =>Kien is faster than everybody

   

   8. The mount Everest is the hightest mount in the world.       =>In the world the hightest mount is mount  Everest.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lan is taller than Nga.

  2. Your house is smaller than mine.

  3. That car is cheaper than this one.

  4. There are 45 students in my class.

  5. There isn't a bookshelf in my room.

  6. The table is above the chair.

  7. Kien is the fastest person.

  8. No mount in the world is higher than the mount Everest.

    bởi Dương Nguyễn Lưu Ly 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, Lan is taller than Nga

  2, Your house is smaller than my house

  3, That car is cheaper than this one

    bởi Tuyền Khúc 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lan is taller than Nga

  2. Your house is smaller than my house

  3.That car is cheapper than this one

  4.There are 45 students in my class

  5.There isn't a bookshelf in my room

  6. The table is on the chair

  7.Kien is the fastest people

    bởi Thanh Hương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1