Match the questions in column A to the answers in column B

bởi Phạm Phương Thảo 09/01/2019

 Match the questions in column A to the answers in column B

 

A

B

1. Are you doctors?                                                  a. Yes, there is.

2. What does Mr. Hai do?                                                                        b. I live with my parents.

3. Which school do you go to?                                                                        c. He is a teacher.

4. Do the boys play badminton?                                                                        d. They go to work at six.

5. What is next to the hotel?                                                                        e. No, they don’t.

6. Is there a well to the left of your house?                                                                        f. Yes, we are.

7. What time do your parents go to work?                                                                        g. I go to Tran Hung Dao School.

8. Who do you live with?                                                                        h. It’s a bookstore.

Câu trả lời (8)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Kiều Ngọc Ánh

  giới thiệu bản thân bằng tiếng anh smiley ( 7 ->10 câu thoi)

  giúp mình nha ,mình cần gấp 

 • Kiều Ngọc Ánh

  What should a good friend do

  giúp mình với mình cần gấp

 • Võ Thị Minh Thư

                                                Thương lắm thầy cô ơi

  Hôm nay em đi đến trường, từng ánh mắt bên thầy cô. Cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bến bờ.Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo vì đàn em năm tháng vun trồng. Từng trang giáo án như những bông hoa, đẹp tươi trong nắng theo gió đưa hương, trên con đường thầy cô vẫn đi . Ngàn sao lấp lánh soi sáng đêm thâu, bài ca em hát ghi nhớ công ơn, cô thầy dạy dỗ em nên người 

 • Nijino Yume

   On Mother's Day  sons and daughters visit their mothers and bring _______(1) flowers and little presents. The eldest son must ______(2) his mother a good cake. If sons or daughters cannot be_______(3) their mother on that day, they usually_______(4) her presents.

   Mother's Day must be a day of rest_______(5) the mother of rest_______(6) the mother of the family, so her daughters_______(7) and the sons help to _______(8) the plates and dishes after dinner.

   In the United States and Canada, Mother's Day is the second Sunday in May. They have a _______(9) beautiful stamp for Mother's Day in the United States.

 • Dũng Nguyễn

  viết 1 đoạn văn về neighborhood

   

 • Phạm Phương Thảo

  Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital and a factory. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

  * Questions:

  1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?

  2. Which grade is he in?

  3. What is there on the street?

  4. Where does his father work?

 • Phú Mạnh

   

  hãy đặt câu hỏi cho từ in đậm

  they are going to the stadium after school

  mona plans to buy a new mobile next month

  they are watching tv at 7 o'clock in the evening

  ben is meeting his friends at the railway station tonight

  helen has got license to drive her new car

  they will spend their vacation in sapain next year

  kate is afraid of sitting in the dark room

  tom breaks tthe window in the classroom because he is careless

  we usually have lunch in the garden

  pam has a tterrible headache

  nick lives next to school

  that shop is only five minuttes' walk from my house

  i am buying four new cds

  this ring is $100

  i usually have a shower at 7 a.m

  i am going to the post office because i need some stamps and send some letters

  my brother looks tall and quite thin

  i am going to the cinema tonight

  she is going shopping with lucy

 • phạm hồng anh

  talk about a famous person

   

 • Vũ Đại Việt

  viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng về vai trò quan trọng của tivi?

 • Nguyễn Thu Trang

  Dịch cho mình câu này nhé

  The day passed quickly.