Câu này nghĩa là gì?

bởi Trà My ngày 12/01/2018

It's high time we ground those dream up

Câu trả lời (3)

 • Đã đến lúc chúng ta đi xây dựng những ước mơ rồi.

  bởi Nguyễn Minh Hải ngày 15/01/2018
  Like (0)
 • Câu này có nghĩa là:"đã đến thời điểm chúng ta đặt bước chân của họ lên giấc mớ đó"!

  bởi Flash Frost ngày 18/01/2018
  Like (0)
 • Câu này có nghĩa là:"đã đến lúc chúng ta đặt nền móng lên những ước  mơ đó"

  bởi Phan Kim Châu Nhân ngày 19/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan