Nêu sự sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái

bởi Nguyễn Thanh Thảo 07/11/2018

1. Thế nào là sinh trưởng? Thế nào là phát triển? Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển?
2. Cho biết các giai đoạn sinh trưởng, phát triển ở thực vật? Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển ở động vật?
3. Quá trình phát triển của động vật có 2 hình thức: phát triển trải qua biến thái, không qua biến thái. Cho biết:
- Thế nào là phát triển có trải qua biến thái? Những loài động vật nào phát triển có trải qua biến thái? Viết sơ đồ phát triển của một loài động vật có trải qua biến thái để chứng minh?
- Thế nào là phát triển không qua biến thái? Những loài động vật nào phát triển không qua biến thái? Viết sơ đồ phát triển của một loài động vật không qua biến thái để chứng minh?
4. Cho biết:
- Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực vật? Lấy ví dụ để chứng minh sự ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó đến thực vật?
- Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của động vật? Lấy ví dụ để chứng minh sự ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó đến động vật?
- Sự sinh trưởng phát triển của con người chịu sự ảnh hưởng của những nhân tố nào? Lấy ví dụ để chứng minh cho nhân tố đó?

Câu trả lời (1)

  • 3.- Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
    - Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
    - Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

    bởi Hoàng Nguyễn Hữu 07/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan