Đối với dơi, điều nào sau đây là không đúng ?

bởi Hello Bro! 26/05/2019

Đối với dơi, điều nào sau đây là không dúng ?

A. Răng nhọn, sắc

 B.Dơi không cất cánh mà thả từ trên cao xuống

C. Đẻ con và nuôi con bằng sữa

D. Mũi là cơ quan phát siêu âm

Câu trả lời (4)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan