AMBIENT

Cấu tạo trong,Đa dạng,vai trò của lớp chim?

bởi Ko Biết 04/05/2019

Cấu tạo trong,Đa dạng,vai trò của lớp chim

Giúp mik Tl vs

ADSENSE

Câu trả lời (6)

 •  Vai trò: 
  Có lợi: 
  _ Chim cung cấp thực phẩm và tạo sản phẩm vật dụng gia đình, trang trí và làm cảnh 
  _ Chim được huấn luyện để săn mồi và phục vụ du lịch 
  _ Trong tự nhiên, chim ăn sâu bọ và các động vật gặm nhấm có hại, giúp phán tán quả và hạt cho cây rừng và giúp thụ phấn cho cây trồng 

  Có hại: 
  _ Chim ăn các loài cá, ăn cỏ và hạt có hại cho nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp 
  _ Chim là động vật trung gian truyền bệnh

  bởi Trang Huyền 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cau tao trong:

  - Tieu hoa: + Ong tieu hoa: thuc quan, dieu, da day tuyen, mieng, da day co (me), ruot, huyet.

  +Tuyen tieu hoa: gan, tuy.

  -Tuan hoan: Tim 4 ngan, 2 vong tuan hoan, mau nuoi co the la mau do tuoi.

  -Ho hap: + Phoi va he thong tui khi (9 tui)

  +Tui khi lam giam khoi luong rieng cua chim va giam ma sat noi quan khi bay.

  - Bai tiet va sinh duc: + Than sau khong co bong dai.

  + Chim trong co doi tinh hoan va cac ong dan tinh.

  + Chim mai chi co buong trung va ong dan trung ben trai phat trien.

  - Than kinh va giac quan: Nao truoc, nao giua, tieu nao phat trien hon o bo sat.

  Da dang: Nhom Chim chay, nhom Chim boi, nhom Chim bay.

  Vai tro

  - Co loi: + Nong nghiep: an sau bo

  + Cung cap thuc pham, lam canh, lam do trang tri

  + Phuc vu du lich

  + Thu phan cay trong, phat tan cay rung.

  - Co hai: + Chim an cac loai ca, qua va hat gay hai cho nen kinh te va san xuat nong nghiep.

  + Chim la dong vat trung gian truyen benh.

  bởi Huynh Thi Thanh Thao 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I. CÁC NHÓM CHIM

  Hiện nay lớp chim được biết khoảng 9 600 loài được xếp trong 27 bộ. ở Việt Nam đã phát hiện 830 loài. Lớp Chim được chia thành ba nhóm sinh thải lớn : nhóm Chim chạy, nhóm Chim bơi và nhóm Chim bay.

  1. Nhóm chim chạy

  Đời sống : Chim hoàn toàn không biết bay. thích nghi với tập tính chạy nhanh trên thào nguyên và hoang mạc khô nóng.
  Đặc điểm cáu tạo : Cánh ngắn, yếu. Chân cao, to, khoẻ, có 2 hoặc 3 ngón.
  Đa dạng : Bộ Đà điểu gồm 7 loài, phân bố ở châu Phi, châu Mĩ và châu Đại Dương.
  Đại diện : Đà điểu Phi, đà điểu Mĩ và đà điểu úc (hình 44.1).

  Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

  Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

  2. Nhóm chim bơi

  Đời sổng : Chim hoàn toàn không biết bay. đi lại trên cạn vụng về, song thích nghi cao với đời sổng bơi lội trong biển.

  Đặc điểm cấu tạo : Bộ xương cánh dài, khoẻ ; có lông nhò, ngắn và dày, không thấm nước. Chim có dáng đứng thẳng. Chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi.

  Đa dạng : Bộ Chim cánh cụt gồm 17 loài sống ở bờ biến Nam Bán cầu.

  Hình 44.2. Chim cánh cụt
  Đại diện : Chim cánh cụt (hình 44.2).


  3. Nhóm Chim bay

  Đời sống : Nhóm Chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Chúng là những chim biết bay ở những mức độ khác nhau. Chúng có thể thích nghi vởn những lôi sông đặc biệt như bơi lội (vịt trời, mòng két), ăn thịt (chim ưng, cú ) (hình 44.3)


  Đặc điểm cấu tạo : Cánh phát triển, chân có 4 ngón.
  Đại diện , Chim bổ câu, chim én…

  II – ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHIM

  III – VAI TRÒ CỦA CHIM

  Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người. Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim cho lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện đế săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô…)

  Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây…). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tê nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá…

  Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 146

  Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

  Hướng dẫn trả lời:


  Câu 2: Đặc điểm chung của lớp Chim?

  Hướng dẫn trả lời:

  Mành có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

  Câu 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

  Hướng dẫn trả lời:

  Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm (hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người). Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô,…).

  Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây…). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá…

  bởi Đinh Trí Dũng 07/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I. CÁC NHÓM CHIM
  Hiện nay lớp chim được biết khoảng 9 600 loài được xếp trong 27 bộ. ở Việt Nam đã phát hiện 830 loài. Lớp Chim được chia thành ba nhóm sinh thải lớn : nhóm Chim chạy, nhóm Chim bơi và nhóm Chim bay.

  1. Nhóm chim chạy

  Đời sống : Chim hoàn toàn không biết bay. thích nghi với tập tính chạy nhanh trên thào nguyên và hoang mạc khô nóng.
  Đặc điểm cáu tạo : Cánh ngắn, yếu. Chân cao, to, khoẻ, có 2 hoặc 3 ngón.
  Đa dạng : Bộ Đà điểu gồm 7 loài, phân bố ở châu Phi, châu Mĩ và châu Đại Dương.
  Đại diện : Đà điểu Phi, đà điểu Mĩ và đà điểu úc (hình 44.1).


  2. Nhóm chim bơi

  Đời sổng : Chim hoàn toàn không biết bay. đi lại trên cạn vụng về, song thích nghi cao với đời sổng bơi lội trong biển.

  Đặc điểm cấu tạo : Bộ xương cánh dài, khoẻ ; có lông nhò, ngắn và dày, không thấm nước. Chim có dáng đứng thẳng. Chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi.

  Đa dạng : Bộ Chim cánh cụt gồm 17 loài sống ở bờ biến Nam Bán cầu.

  Hình 44.2. Chim cánh cụt
  Đại diện : Chim cánh cụt (hình 44.2).


  3. Nhóm Chim bay

  Đời sống : Nhóm Chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Chúng là những chim biết bay ở những mức độ khác nhau. Chúng có thể thích nghi vởn những lôi sông đặc biệt như bơi lội (vịt trời, mòng két), ăn thịt (chim ưng, cú ) (hình 44.3)


  Đặc điểm cấu tạo : Cánh phát triển, chân có 4 ngón.
  Đại diện , Chim bổ câu, chim én...

  II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHIM

  III - VAI TRÒ CỦA CHIM

  Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người. Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim cho lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện đế săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô...)

  Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tê nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá...

  bởi . Tps . 15/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>