RANDOM

Tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?

bởi Nguyễn Ngọc Phương Thanh 31/05/2019

 Trong một nhóm tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?
A. Nhóm tế bào trên gồm 64 tế bào đang ở kì sau GP1
B. Kết thúc GP2 có thể tạo 128 giao tử tham gia thụ tinh
C. Nếu các tế bào trên tiếp tục giảm phân, thì ở kì sau 2 có tất cả 1024 NST đơn
D. Kết thúc GP1 có thể tạo ra 128 tế bào con có n NST

RANDOM

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA