ON
ADMICRO
VIDEO

Tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?

 Trong một nhóm tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?
A. Nhóm tế bào trên gồm 64 tế bào đang ở kì sau GP1
B. Kết thúc GP2 có thể tạo 128 giao tử tham gia thụ tinh
C. Nếu các tế bào trên tiếp tục giảm phân, thì ở kì sau 2 có tất cả 1024 NST đơn
D. Kết thúc GP1 có thể tạo ra 128 tế bào con có n NST

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (3)

 
 
 
 • B .
    bởi Hà Khổng Thu 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

    bởi Thảo Hà 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D. Vì kết thúc Gp1 sẽ tạo ra 128 tb con mang n NST kép.

    bởi Nguyen Thanh Nam 18/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1