ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm 4 từ đơn, 4 từ ghép có trong đoạn qua hôm sau, khi hai cha con...

Qua hôm sau,khi hai cha con đag ăn cơm ở trog quán,bỗg có sứ nhà vua mag tới một con chim sẻ,với lệnh bắt họ phải dọn thành ba mâm cỗ thức ăn.Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả,bảo:

-Ông cầm lấy cái này về tâu vs đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.

a)Tìm 4 từ đơn, 4 từ ghép

b)Tìm từ mượn và cho biết ý nghĩa của chúg

c)Tìm danh từ và cụm danh từ

d)Tìm độg từ và cụm độg từ

e)Tìm các số từ,chỉ từ và cho biết ý nghĩa của chúg

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Qua hôm sau,khi hai cha con đag ăn cơm ở trog quán,bỗg có sứ nhà vua mag tới một con chim sẻ,với lệnh bắt họ phải dọn thành ba mâm cỗ thức ăn.Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả,bảo:

  -Ông cầm lấy cái này về tâu vs đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.

  a)Tìm 4 từ đơn, 4 từ ghép

  4 từ đơn: cơm,cha,vua,quán

  4 từ ghép :chim sẻ,kim may,ăn cơm,thịt chim

  b)Tìm từ mượn và cho biết ý nghĩa của chúg

  từ mượn: sứ giả

  ý nghĩa của từ mượn: để làm phong phú thêm cho vốn từ vựng của ngôn ngữ nhận

  c)Tìm danh từ và cụm danh từ

  Cụm danh từ: một con chim sẻ,hai cha con,một cái kim may,ba mâm cỗ

  Danh từ:con dao,em bé

  d)Tìm độg từ và cụm độg từ

  Đông từ: lấy,ăn,mang,cầm,rèn

  Cụm động từ: ăn cơm ở quán,

  e)Tìm các số từ,chỉ từ và cho biết ý nghĩa của chúg

  Chỉ từ : này

  Bổ sung ý nghĩa cho các danh từ hoặc động từ. Từ này có vai trò xác định không gian cụ thể cho các sự vật được biểu thị bằng danh từ mà nó đi kèm, nhằm phân biệt sự vật ấy với sự vật khác.

  Số từ : hai,ba,một

  Bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau nó để biểu thị số lượng sự vật, hoặc biểu thị thứ tự.

    bởi Đình Lộc 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1