Thế nào câu chủ động, câu bị động

bởi Nguyễn Minh Minh 17/11/2018

Thế nào câu chủ động,câu bị động, cho VD. Vc chuyển đổi CCĐ -> CBĐ nhằm mục đích gì? Có mấy cách chuyển đổi CCĐ -> CBĐ? what?

Câu trả lời (1)

 • câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động)

  vd: con mèo đuổi con chuột

  câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào( chỉ đối tượng của hoạt động)

  vd: con chuột bị con mèo đuổi

  việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động( và ngược lại) ở mỗi đoạn văn đêu nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất

  bởi Nguyễn Thị Quỳnh 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan