Sắp xếp các từ tôi, chúng tôi, nó... vào ô phù hợp

bởi Tay Thu 21/09/2018

c/ Cho những từ sau, hãy sắp xếp vào ô mà em cho là phù hợp: tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, hổ, mây, hận, váy, thế, ải, gì, não, sáo, thế nào, ra sao, bao giờ, bao nhiêu

Đại từ để trỏ Đại từ để hỏi
Tro nguoi,su vat Trỏ số lượng Tro hoạt động, tính chất, sự việc Hỏi về người, sự vật Hỏi về số lượng Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc

Câu trả lời (1)

  • Đại từ để trỏ Đại từ để hỏi
    Trỏ người, sự vật Trỏ số lượng Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc Hỏi về người, sự vật Hỏi về số lượng Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc
    tôi, nó, ta, mày, hắn, chúng tôi, chúng nó, chúng ta, họ, ai bao nhiêu thế, sao ai bao nhiêu gì, nào, sao, thế nào, ra sao bao giờ

    bởi Trần Thuỳ Trang 21/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan