AMBIENT

Xã hội thời Lê Sơ có những giai cấp nào?

bởi Sasu ka 08/11/2018

Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào? Hãy nêu đặc điểm của những giai cấp đó :

a) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Xã hội
  - Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội và sống chủ yếu ờ nông thôn, họ có rất ít hoặc không có ruộng đất, phải cày cấy thuê cho địa chủ, quan lại và phải nộp tô.
  - Thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông, họ nộp thuế cho nhà nước.
  - Nô tì là tầng lớp xã hội thấp kém nhất, số lượng giảm dần. Nhà nước cấm bán mình làm nô tì hoặc bức dân tự do làm nô tì.
  - Nhờ sự nỗ lực của nhân dân và chính sách khuyến nóng của nhà nước nên đời sống nhân dân được ổn định, dân số ngày càng tăng, nhiều làng mới được thành lập. Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
   

  bởi Thuỷ Danh 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>