Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Đông Dương do Pháp dựng nên?

bởi hi hi 08/11/2018

Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Đông Dương do Pháp dựng nên. Nhận xét về tổ chức cai trị nhà máy đó

Y/c:Ngắn gọn thui

Câu trả lời (1)

 • Tui vẽ trên wordÔn tập lịch sử lớp 7

  *Nhận xét:

  - Tổ chức nhà máy nhà nước chặt chẽ, với tay xuống tận vùng nông thôn

  - Thực dân Pháp cấu kết với quan lại và thực dân phong kiến để đàn áp, bóc lột nhân dân

  - Toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy chính trị của thực dân Pháp từ chính quyền cơ sở đến trung ương đều do thực dân Pháp điều hành và chi phối

  - Tổ chức bộ máy với mục đích là nhằm chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo, tăng cường đàn áp, bóc lột, đẩy mạnh việc khai thác thuộc địa, biến những người dân thuộc địa thành những công cụ khai thác

  bởi thieu quang vinh 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan