Văn kiện nào được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

bởi Denny Hàn & Thường Tiểu Huy 04/12/2018

1. Văn kiện nào được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

2. Năm 2010, kinh đô Thăng Long (thủ đô HN) kỉ niệm bao nhiêu năm?

3. Kể tên những công trình kiến trúc độc đáo ghi dấu ấn Thăng Long HN thời Lý?

4. "Đầu thần chưa rơi xuống đất,xin bệ hạ đừng lo" là câu nói nổi tiếng của danh tướng nào dưới thời Trần?

5. Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho những tù trưởng dân tộc ít người nhằm mục đích gì?

6. Nhà Trần thành lập cơ quan Quốc Sử Viện nhằm mục đích gì?

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan