ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lập

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 8 về Nước ta buổi đầu độc lập online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Cổ Loa
  • B. Hoa Lư
  • C. Phong Châu
  • D. Giao Châu
  • A. 936
  • B. 938
  • C. 937
  • D. 939
   
   
  • A. Ngô Quyền
  • B. Khúc Thừa Dụ
  • C. Mai Thúc Loan
  • D. Đinh Bộ Lĩnh
  • A. Bảo vệ đất nước
  • B. Xây dựng đất nước
  • C. Thống nhất đất nước
  • D. Xây dựng chính quyền
  • A. 940
  • B. 945
  • C. 944
  • D. 942
 

 

YOMEDIA
1=>1