ON
YOMEDIA
VIDEO

Toàn bộ diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Toàn bộ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (11)

 
 
 
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xl bn nha máy mk bị lỗi nên thành ra như vậyblush

    bởi BTS- BLACKPINK 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập cho nước Đại Việt và thành lập nhà Hậu Lê.

    bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424): - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm. - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ. - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425): - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc. Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426): - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc. - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch. - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

    bởi . Tps . 05/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau hai tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu (tả ngạn sông Lam, thuộc Anh Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây thành Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu rồi thừa thắng tiến quân ra Thanh Hóa. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hóa được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  * Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

  - Tháng 8 - 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy nghĩa quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập tan sức kháng cự của giặc.

  * Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vị hoạt động (cuối năm 1426)

  - Tháng 9-1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả ba đạo quân là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.  Tham khảo: loigiaihay

    bởi N. T .K 12/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

  - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng( Thọ Xuân, Thanh Hoá), và thắng lợi giòn giã, sau đó hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam, buộc địch phải đầu hàng sau 2 tháng vây hãm.

  - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu( tả ngạn sông Lam, thuộc Lam Sơn, Nghệ An), phần lớn Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào thành cố thủ.

  - Lê Lợi siết chặt vòng vây Nghệ An, tiến đánh Diễn Châu, rồi thừa thắng tiến ra Thanh Hoá. Cả vùng Diễn Châu, Thanh Hoá được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá( năm 1425):

  - Tháng 8- 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá, nghĩa quân nhanh chóng đập nhanh sức kháng cự của giặc.

  Tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động( cuối năm 1426):

  - Tháng 9- 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc.

  - Nghĩa quân chia làm 3 đạo. Nhiệm vụ của cả 3 đạo là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn tiếp viện của địch.

  - Được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

  Chúc bạn học tốt ! yes

    bởi Kaito Kid 07/02/2020
  Like (4) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1