AMBIENT

Thế nào là chế độ phong kiến phân quyền?

bởi Mai Bảo Khánh 17/10/2018

Thế nào là chế độ phong kiến phân quyền?oho

Thế nào là chế độ phong kiến tập quyền? oho

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Chế độ phong kiến phân quyền là chế độ phong kiến mà trong đó nhà vua chỉ có danh chứ không có thực quyền cai trị toàn quốc, quyền lực bị phân tán cho các lãnh chúa ở địa phương

    Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến trong đó tập trung mọi quyền hành vào tay nhà vua

    bởi le Thi Truc 17/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>