AMBIENT

So sánh cơ sở kinh tế xã hội và nhà nước của chế độ phong kiến phương Đông, phương Tây?

bởi thu trang 12/11/2018

lập bảng so sánh cơ sở kinh tế xã hội và nhà nước của chế độ phong kiến phương đông, phương tây

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • * Phong kien phuong Dong:

  Co so kinh te - xa hoi:

  - Kinh te:

  + Song chu yeu nho nong nghiep, ket hop chan nuoi va 1 so nghe thu cong.

  + San xuat nong nghiep dong kin trong cac cong xa nong thon voi ki thuat canh tac lac hau.

  + Ruong dat chu yeu nam trong tay dia chu. Ho giao cho nong dan linh canh cay cay roi thu to, thue.

  - Xa hoi:

  Co 2 giai cap co ban: dia chu va nong dan linh canh

  Nha nuoc phong kien:

  - Dia chu la giai cap thong tri. Ho thiet lap che do quan chu (do vua dung dau).

  - Su chuyen che cua 1 ong vua da co tu thoi co dai. Sang xa hoi phong kien, nha vua chuyen che con tang them quyen luc, tro thanh Hoang de hay Dai vuong.

  * Phong kien phuong Tay:

  Co so kinh te - xa hoi:

  -Kinh te:

  + Song chu yeu nho nong nghiep, ket hop chan nuoi va 1 so nghe thu cong.

  + San xuat nong nghiep dong kin trong cac lanh dia phong kien.

  + Ruong dat chu yeu nam trong tay lanh chua. Ho giao cho nhung nguoi nong no cay cay roi thu to, thue.

  - Xa hoi:

  Co 2 giai cap co ban: lanh chua phong kien va nong no.

  Nha nuoc phong kien:

  - Lanh chua phong kien la giai cap thong tri. Ho thiet lap che do quan chu.

  - Quyen luc cua nha vua luc dau bi han che trong cac lanh dia. Nhung khi cac quoc gia phong kien duoc thong nhat, quyen hanh ngay cang tap trung vao tay vua. Nha nuoc quan chu duoc hinh thanh o Anh, Phap, Tay Ban Nha,...

  bởi Nguyễn Cường 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>