Quân Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm và phá quân Thanh xâm lược như thế nào?

bởi Phạm thị hương giang 21/04/2019
Quân tây sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm và đạu phá quân Thanh xâm lược như thế nào?

Câu trả lời (2)

 • Mùa thu năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn. Tháng 9 năm đó, nghĩa quân hạ được phủ thành. Chỉ trong vòng một năm (đến giữa năm 1774), nghĩa quân kiểm soát một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam.

  Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài phái mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế). Chúa Nguyễn chống lại không nổi, vượt biển vào Gia Định.

  Nghĩa quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi: phía bắc có quân Trịnh, phía nam còn quân Nguyễn. Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn. Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân Tây Sơn đã bốn lần đánh vào Gia Định.

  Trong lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đến đây bị lật đổ.

  bởi [PR] Sammer 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Quân Thanh xâm lược nước ta

   

  a. Hoàn cảnh

  • Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh
  • Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến quân vào nước ta.
   • Đạo 1: Do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây qua Lạng Sơn tiến vào
   • Đạo 2: Theo đường Cao Bằng do Sầm Nghi Đống chỉ huy
   • Đạo 3: Theo đường Tuyên Quang
   • Đạo 4: Theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương

   

  b. 

  Chuẩn bị của nghĩa quân

  • Rút khỏi Thăng Long
  • Lập phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn

   

  2. 

  Quang Trung đánh phá quân Thanh (1789)

  • Tháng 11/ 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế niên hiệu: Quang Trung
  • Thần tộc tiến quân ra Bắc đến Nghệ An, Quang Trung tuyển thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn.
  • Tới Thanh Hóa tiếp tục tuyển quân
  • Ra Tam Điệp mở tiệc khao quân và tuyên bố “ Nay hãy ăn tết trước, đến sang Xuân vào Thăng Long mồng 7 sẽ mở tiệc lớn”.
  • Từ Tam Hiệp vua Quang Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc:
   • Đạo chủ lực: Do Quang Trung trực tiếp chỉ huy tiến thẳng hướng Thăng Long.
   • Đạo thứ hai, thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long và yểm bộ cho đạo quân chủ lực.
   • Đạo thứ tư tiến ra Hải Phòng
   • Đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang chặn đường rút lui của địch.
  • Đêm 30 tết, vượt sông Đáy tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu
  • Đêm mồng 3 tết, tiến vây thành Hà Nội
  • Ngày 5 tết đánh phía Nam Ngọc hồi -> diệt gần như toàn bộ quân địch.
  • Sáng 5 tết đạo quân của Đô Đốc Long tấn công đồn Khương Thượng, Đống Đa => Quân Tây Sơn giáp chiến thiêu cháy doanh trại giặc Sầm Nghi Đống tự tử.
  • Kết quả: quét sạch 29 vạn quân thanh

   

  3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.

   

  a. Nguyên nhân thắng lợi

  • Được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
  • Quang Trung, bộ chỉ huy lãnh đạo tài tình

   

  b. Ý nghĩa:

  • Lật đổ các tập đoàn phong kiến  (Nguyễn – Trịnh – Lê)
  • Lập lại thống nhất đất nước (xóa bỏ chia cắt).
  • Đánh đuổi ngoại xâm (Thanh – Xiêm).
  bởi Bình Thiên 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan