Quá trình phát triển của các triều đại?

bởi Hoai Hoai 08/11/2018

Quá trình phát triển của các triều đại

Câu trả lời (1)

 • + Thời Xuân thu - Chiến quốc

  -sự xuất hiện qua công cụ bằng sắt

  -> diện tích gieo trồng đc mở rộng

  -> năng xuất lao động tăng

  ->xã hội thay đổi: hình thành 2 giai cấp cơ bản

  + thời Tần Thủy Hoàng

  - thi hành 1 số chính sách như:

  chia đất nc thành nhiều quận, huyện giao cho quan lại coi trị

  ban hành chế độ đo lường và tiền lệ trong cả nước

  gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ

  cho xây dựng những công trình lớn: vạn lí trường thành, cung a phòng...

  + thời nhà đường

  - bộ máy nhà nước đc cũng cố, hoàn thiện

  -quan tâm phát triển kinh tế, đời sống nhân dân

  - tiến hành mở rộng bờ cõi, đem quân xâm lược các nước khác

  + thời nhà minh

  -xã hội có nhiều phát triển

  -kinh tế phát triển, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa

  bởi Nguyễn Hiếu 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan