Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lý so với bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê?

bởi het roi 09/11/2018

Nêu nhận xét của em về bộ máy nhà nước thời Lý so với bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê (Bài 9)

Câu trả lời (1)

 • * Bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê :
  - Chia làm 3 ban: Văn ban, võ ban, tăng ban
  - Hành chính : cả nước chia thành 10 đạo
  - Quân đội : chế độ ngụ binh ư nông
  => Nhà nước quân chủ chuyên chế
  * Bộ máy nhà nước thời Lý:
  - Vua trực tiếp quyết định mọi việc
  - Chia làm 3 ban: Văn ban, võ ban, tăng ban
  -Hành chính:Chia thành 13 đạo, dưới đạo là phủ, dưới phủ là huyện,dưới huyện là hương, xã.
  - Quân đội : gồm 2 bộ quân cấm quân và quân địa phương
  => Nhà nước quân chủ chuyên chế

  bởi Nguyễn Sơn Hưng 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan