Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”?

bởi Allen Walker 24/02/2019

Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Câu trả lời (4)

 •  Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10-8-1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

  - Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 •  Khi tổ quốc lâm nguy nhân dân Pháp đã:

  • Tháng 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động trong nước chống lại cách mạng. Tháng 8 /1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.
  • Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10/8/1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

  * Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập.

  bởi [PR] Sammer 25/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hành động của nhân dân Pháp:

  - Trước tình hình "Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 - 8 - 1792, nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

  * Kết quả:

  - Phái Lập hiến bị lật đổ, chính quyền chuyển về tay tư sản công thương nghiệp, gọi là phái Gi-rông-đanh



   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan