RANDOM

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm?

bởi Nhat nheo 08/11/2018

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Các thắng lợi đó để lại bài học gì?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Nguyên nhân :

  + Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân.

  + Sự chuẩn bị-chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.

  + Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.

  + Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của các vương triều , đặc biệt của vua , các danh tướng đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.

  - Ý nghĩa :

  + Làm cho quân giặc khiếp sợ, từ đó bỏ mộng xâm lược nước ta.

  + Củng cố nền độc độc lập dân tộc

  + Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

  - Bài học :

  + Tinh thần chiến đấu anh dũng để con cháu đời sau noi theo

  + Để lại những bài học quý về một quá khứ hào hùng, quyết tâm chống giặc của nước Việt ta.

  + Để lại bài học về sự chuẩn bị chu đáo, tài thao lược và tài chỉ huy của các vị tướng khiến ta phải tự hào về lịch sử Việt Nam.

  bởi dang minh tuấn 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>