ON
YOMEDIA
VIDEO

Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có những thành tựa văn hóa gì?

Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có những thành tựa gì?

Giúp mình đi mọi người 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (20)

 
 
 
 • *Văn hoá:

  - Chữ viết: Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn (Ấn Độ).

  - Tôn giáo: Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

  - Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như tháp Chăm, đền, tượng, thánh địa Mĩ Sơn.

    bởi Trần Đăng Khoa 01/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -người chăm có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ phạn

  -nghệ thuật đặc sắc :đèn...

  -họ ở nhà sàn và ăn trầu cau

  -có tục hỏa tán người chết

  -theo đạo bà la môn đạo phật

    bởi shinnosuke shin 02/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Văn hóa:

     - Người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

     - Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

     - Người Chăm sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp Chàm, đền, tượng,...

     - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  * Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

     - Biết dùng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò.

     - Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và buôn bán với người nước ngoài.

     - Khai thác lâm thổ sản, đánh cá...

    bởi Bùi Hồng Sơn 04/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…  Xem thêm tại: https://www.loigiaihay.com/neu-nhung-thanh-tuu-ve-van-hoa-va-kinh-te-cua-cham-pa-c81a14247.html#ixzz6SFJXSKMq

  - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…


   

    bởi nguyentuong duy 15/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…  Xem thêm tại: https://www.loigiaihay.com/neu-nhung-thanh-tuu-ve-van-hoa-va-kinh-te-cua-cham-pa-c81a14247.html#ixzz6SFLl4vCI

    bởi nguyentuong duy 15/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…


   

    bởi nguyentuong duy 16/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

    bởi lê nguyễn 22/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Nước Cham - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

  - Về lĩnh vực văn hóa có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn.

  - Người Cham theo đạo Bà La Môn và đạo phật.

  - Người Cham có phong tục hỏa táng người chết.

  - Có nền nghệ thuật đặc sắc với những công trình kiến trúc độc đáo.

  - Mối quan hệ giữa người Việt với người Cham có quan hệ gắn bó từ lâu đời.

    bởi Nguyễn Thị Thùy Linh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  - Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  - Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  - Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…  Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/neu-nhung-thanh-tuu-ve-van-hoa-va-kinh-te-cua-cham-pa-c81a14247.html#ixzz6UEIbN017

    bởi Vũ Nhật Uyên 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

  - Nông nghiệp:

  + Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

  + Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  + Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

  - Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

  - Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

  * Văn hóa:

  - Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  - Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  - Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…


   

    bởi Jack Nè 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Về kinh tế:

  Biết sử dụng công cụ sắt, dùng sức kéo của trâu bò.

  Biết làm nông nghiệp trồng lúa nước, biết làm thủy lợi, trồng cây ăn quả, khai thác lâm thổ sản, làm gốm, đánh cá.

  Về văn hóa:

  Có chữ viết riêng.

  Tôn giáo theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  Phong tục hỏa tán người chết ở nhà sàn, ăn trầu, cau.

  Về nghệ thuật:

  Đặc sắc tiêu biểu đèn tháp Chăm, tượng, phù điêu chạm nổi,...  

    bởi Lê Anh 06/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ thế kỉ II đến thế kỉ X, nhân dân Cham – pa đã thu lại được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

  • Thành tựu về kinh tế:
   • Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.
   • Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.
   • Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
   • Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.
  • Thành tựu về văn hóa:
   • Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV.
   • Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
   • Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.
   • Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi...
   • Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt.
    bởi Bùi Văn Luân 11/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đi chăn bò

    bởi t kirito 11/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Như trên
    bởi Phúc Phúc 08/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • như trên đấy bạn 

    bởi ping lê 01/01/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Thành tựu về văn hóa:
   • Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV.
   • Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
   • Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.
   • Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi...
   • Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt.
    bởi nguyễn minh nguyệt 09/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1