ON
YOMEDIA

Jack Nè's Profile

Jack Nè

Jack Nè

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 60
Điểm 255
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (62)

Điểm thưởng gần đây (105)

  • Jack Nè: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Jack Nè: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Jack Nè: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 24 Tính chất của oxi) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 6 tháng
  • Jack Nè: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1