Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 24 Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Người Chăm sống ở đâu? 

  • A. Sa Huỳnh
  • B. Giao Châu
  • C. Hoàng Sơn
  • D. Huyện Tượng Lâm, Quận  Nhật Nam
 • Câu 2:

  Nhân dân Tượng Lâm nổi dậy chống nhà Hán thời gian nào? 

  • A. Năm 200-215
  • B. Năm 402
  • C. Năm 192-193
  • D. Năm 195
 • Câu 3:

  Nét nổi bật của quốc gia Lâm Ấp đó là: 

  • A. Lực lượng quân sự khá mạnh
  • B. Lãnh thổ rộng lớn
  • C. Đông dân
  • D. Vua anh minh
 • Câu 4:

  Sau khi mở rộng lãnh thổ từ Hoàng Sơn đến Phan Rang, quốc gia Lâm Ấp đổi tên thành: 

  • A. Nam Việt
  • B. Vạn Xuân
  • C. Đại Việt
  • D. Chăm Pa
 • Câu 5:

  Kinh đô nước Chăm Pa đóng ở đâu? 

  • A. Bạch Hạc (Phú Thọ)
  • B. Sin-ha-pu-ra ( Trà Kiệu - Quảng Nam)
  • C. Cổ Loa (Đông Ânh)
  • D. (Phong Khê - Đông Anh - Hà Nội)

Được đề xuất cho bạn