ON
YOMEDIA

shinnosuke shin's Profile

shinnosuke shin

shinnosuke shin

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 56
Điểm 100
Kết bạn

Bạn bè (7)

Hoạt động gần đây (64)

Điểm thưởng gần đây (61)

  • shinnosuke shin: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • shinnosuke shin: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • shinnosuke shin: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1