ON
YOMEDIA

t kirito's Profile

t kirito

t kirito

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 41
Điểm 180
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (45)

Điểm thưởng gần đây (60)

  • t kirito: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • t kirito: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • t kirito: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • t kirito: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • t kirito: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • t kirito: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • t kirito: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • t kirito: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • t kirito: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
  • t kirito: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1