Nêu những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành được độc lập

bởi Đào Vũ Quỳnh Trang 03/01/2019
 • Những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi dành được độc lập?
 • Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (năm 42- 43) đã diễn ra như thế nào?
 • Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

( Nhanh rồi mình likelaugh)

Câu trả lời (8)

 • - Trưng Trắc được tôn làm vua ( Trưng Vương).  
  - Xây dựng nền tự chủ:  
  - Đóng đô ở Mê Linh.  
  - Phong chức tước cho những người có công.  
  - Lập lại chính quyền.  
  - Xá thuế 2 năm liền cho dân.  
  - Bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch. 

   

  Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã anh dũng chống trả rồi rút lui.

  Mã Viện chiếm được Hợp Phô, liền chia quân thanh hai đạo thuỷ, bộ tiên vào Giao Chỉ. Đạo quân bộ men theo bờ biển, đẵn câv mỏ' đường mà đi, chúng lẻn qua Quy Môn Quan (Tiên Yên - Quảng Ninh), xuống vùng Luc Đầu. Đạo quân thuỷ từ Hợp Phố vượt biển vào sông Bạch Đằng, rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Tại đây, hai cánh quân thuỷ, bộ hợp lại ở Lãng Bạc.

  Hai Bà Trưng kéo quân đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt.

  Quân ta lùi về giữ cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta phải rút về Cấm Khê (thuộc vùng Ba Vì - Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất. Cuối cùng, tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cẩm Khê.

  Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 năm 43. Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân trở về Trung Quốc. Quân đi mười phần, khi về chỉ còn bốn, năm phần.

   

  Vì:

  - Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lắm mưu nhiều kế.

  - Đã từng chinh chiến ở phương Nam.

  bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 03/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1 . - Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua . Đóng đô ở Mê Linh 

        - Phong tước cho người có công

        - Lập chính quyền mới

        - Xoá thuế hai năm liền cho dân
        - Xoá bỏ luật pháp của chinh quyền cũ

  bởi Nguyễn Huyền 03/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

  Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

   

  bởi Lê Trần Khả Hân 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nguyên nhân : Tin Hà Trưng khởi nghĩa thắng lợi và Trưng Trắc lên làm vua .

  Diễn biến :

  - Vào tháng 4 năm 42 , quân Hán tấn công ta ở Hợp Phố và chiếm được Hợp Phố.

  Sau khi chiếm hợp phố , Mã Viện chia quân làm 2 đạo chiếm vào nước ta .

  - Đạo quân bộ theo đường biển,qua Quỷ Môn Quan , xuống Lục Đầu .

  - Đạo quân thủy từ Hợp Phố , vượt biển vào sông Bạch Đằng rồi theo sông Thái Bình , ngược theo sông Lục Đầu . Cuối cùng , 2 nghĩa quân sẽ gặp nhau ở Lãng Bạc .

  - Nghe tin , Hai Bà Trưng đã kéo quân về Lãng Bạc để nghênh chiến . Thế giặc mạnh , ta phải lui về Cấm Khê ( Ba Vì , Hà Tây ngày nay ) . Tháng 3 năm 43 , Hai bà đã hi sinh.

  Kết quả : Mùa thu năm 44 , Mã Viện rút quân về nước .

  Ý nghĩa lịc sử : Nêu cao tinh thần đấu tranh , giành lại độc lập , chiến đấu quên thân mình của Hai Bà Trưng cũng như tất cả các quân lính đã kiên cường đấu tranh cho đến phút cuối cùng .

   

   

  bởi B Ming_ 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu, nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam

  bởi B Ming_ 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

  Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

  Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

   

  bởi Khưu Gia Bảo 17/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lên ngôi vua và bãi bỏ các lao dịch nặng nề

  bởi Hoshikoyo Yuri 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan