So sánh về nghệ thuật đánh giặc của nhà Trần và Lý?

bởi Hoàng Nhi 16/03/2019

so sánh về nghệ thuật đánh giặc của nhà Trần và Lý có gì khác và giống nhau?

Câu trả lời (5)

 • Nhà Lý: -thực hiện chủ trương Tiến công trước để tự vệ

                -Đánh đòn tâm lí

                 -Phòng thủ rồi tấn công

                 -Kết thúc chiến đấu bằng cách giảng hoà 

  Nhà Trần: -Thực hiẹn chủ trương Vườn không nhà trống

                  - Nghệ thuật đánh giặc thông minh(giặc mạnh thì rút lui, giặc yếu thì phản công quyết liệt)

                  - Bồi dưỡng sức dân, phát triển kinh tế ,xây dựng quân đội quốc phòng vững mạnh

                 - Chuẩn bị đầy đủ

  Giống nhau: -Tinh thần đoàn kết,cương quyết, yêu nước của dân

                       - Sự lãnh đạo chỉ huy của những người đứng đầu

  bởi Saluja Alibaba 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhà Lý:

  -Thực hiện chủ trương Tiến công trước để tự vệ

  -Đánh đòn tâm lí -Phòng thủ rồi tấn công

  -Kết thúc chiến đấu bằng cách giảng hoà

  Nhà Trần:

  -Thực hiện chủ trương Vườn không nhà trống

  - Nghệ thuật đánh giặc thông minh ( giặc mạnh thì rút lui, giặc yếu thì phản công quyết liệt )

  - Bồi dưỡng sức dân, phát triển kinh tế ,xây dựng quân đội quốc phòng vững mạnh

  - Chuẩn bị đầy đủ

   

  Giống nhau: -Tinh thần đoàn kết,cương quyết, yêu nước của dân

  - Sự lãnh đạo chỉ huy của những người đứng đầu

  bởi Trịnh Linh 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhà Lý: -thực hiện chủ trương Tiến công trước để tự vệ

                -Đánh đòn tâm lí

                 -Phòng thủ rồi tấn công

                 -Kết thúc chiến đấu bằng cách giảng hoà 

  Nhà Trần: -Thực hiẹn chủ trương Vườn không nhà trống

                  - Nghệ thuật đánh giặc thông minh(giặc mạnh thì rút lui, giặc yếu thì phản công quyết liệt)

                  - Bồi dưỡng sức dân, phát triển kinh tế ,xây dựng quân đội quốc phòng vững mạnh

                 - Chuẩn bị đầy đủ

  Giống nhau: -Tinh thần đoàn kết,cương quyết, yêu nước của dân

                       - Sự lãnh đạo chỉ huy của những người đứng đầu

  bởi phùng kim huy 21/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • * giống nhau: đều có người lãnh đạo tài tình , mưu trí, đoàn kết toàn dân

  *khác nhau:

  - Lý:

  +"tiên phát chế nhân"- đem quân sang đất tống để đánh tan âm mưu của giặc

  +người lãnh đạo là các tướng tài giỏi

  +đánh về tinh thần, bất ngờ

  - Trần:

  +"vườn không nhà trống"

  + người lãnh đạo: tướng và vua trần

  +đánh lâu dài rồi đánh đòn quyết định

   

   

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * So sánh cách đánh của Nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần 2 và lần 3 :

      + Giống  tránh thế giặc mạnh lúc đầu , chủ động đánh chặn giặc vừa rút lui vừ bảo tòan lực lượng,chờ thời cơ phản công, vườn không nhà trống .

      + Khác : tập trung tiêu diệt  đoàn thuyền lương , không có gạo ăn , dồn địch vào thế bị động ; chủ động , bố trí trận địa bãi cọc ngầm ở sông Bạch Đằng  tiêu diệt địch , đập tan ý đồ  xâm  lược.

  bởi [PR] Sammer 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan