AMBIENT

Xác định M biết trộn 5,4g bột Al với 8g Fe2O3 rồi nung nóng thu được M gam hỗn hợp chất rắn?

bởi Hoai Hoai 22/04/2019

Trộn 5,4g bột Al với 8g Fe2O3 rồi nung nóng để thự hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có oxi trong không khí sau phản ứng để nguội ta thu được M gam hỗn hợp chất rắn.

a) Hãy xác định M.

b) Nếu cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thì thể tích hiđrô (đktc) tối đa có thể thu được là bao nhiêu lít. Cho rằng các phản ứng hỗn hợp đều xảy ra hoàn toàn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) 2Al + Fe2O3 -to-> 2Fe + Al2O3 (1)

  nAl=0,2(mol)

  nFe2O3=0,05(mol)

  lập tỉ lệ

  \(\dfrac{0,2}{2}>\dfrac{0,05}{1}\)

  => Al dư , Fe2O3 hết => bài toán tính theo Fe2O3

  theo (1) :

  nFe = 2 nFe2O3=0,1(mol)

  nAl2O3 =nFe2O3=0,05(mol)

  n Al =2nFe2O3=0,1(mol)

  => nAl =0,1(mol)

  => M =0,1.27 + 0,05.102 +0,1.56=13,4(g)

  b) 2Al + 2H2O + 2NaOH --> 2NaAlO2 + 3H2 (2)

  Al2O3 +2NaOH --> 2NaAlO2 + H2O (3)

  theo (2) : nH2=3/2 nAl=0,15(mol)

  => VH2 (tối đa)=0,15.22,4 =3,36(l)

  bởi khanhduy nguyen 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>