ADMICRO
UREKA

Xác định kim loại chưa biết

Trộn CuO với một oxit của kim loại hóa trị II không đổi theo tỉ lệ 1:2 được hỗn hợp X. Cho 1 luồng CO nóng dư đi qua 2,4 g X đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Để hòa tan hết Y cần 40 ml dd HNO3 2,5M, chỉ thoát ra khí NO duy nhất và dung dịch thu được chỉ chứa muối của 2 kim loại nói trên. Xác định kl chưa biết.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có: 2,4 gam hỗn hợp X: \(\left\{{}\begin{matrix}CuO:a\left(mol\right)\\RO:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow80a+2Ra+32a=2,4\left(I\right)\)

  *TH1: Oxit của kim loại R bị khử bởi CO tạo thành kim loại R

  \(CuO\left(a\right)+CO-t^o->Cu\left(a\right)+CO_2\)

  \(RO\left(2a\right)+CO-t^o->R\left(2a\right)+CO_2\)

  \(3Cu\left(a\right)+8HNO_3\left(\dfrac{8a}{3}\right)\rightarrow3Cu\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

  \(3R\left(2a\right)+8HNO_3\left(\dfrac{16a}{3}\right)\rightarrow3R\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

  \(\Rightarrow\dfrac{8a}{3}+\dfrac{16a}{3}=0,1\)

  \(\Rightarrow a=0,0125\left(mol\right)\)

  Thay vào (I) => R = 40 (loại)

  * TH2: Kim loại R không bị khử bởi CO

  \(CuO\left(a\right)+CO-t^o->Cu\left(a\right)+CO_2\)

  \(3Cu\left(a\right)+8HNO_3\left(\dfrac{8a}{3}\right)\rightarrow3Cu\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

  \(RO\left(2a\right)+2HNO_3\left(4a\right)\rightarrow R\left(NO_3\right)_2+H_2O\)

  \(\Rightarrow\dfrac{8a}{3}+4a=0,1\)

  \(\Rightarrow a=0,015\left(mol\right)\)

  Thay vào (I) => R = 24 (Mg)

  Vậy kim loại R chưa biết là Mg

    bởi Võ Tuyết Anh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF