Xác định FexOy biết cho 8g FexOy tác dụng với CO thu được 5,6g chất rắn?

bởi Mai Đào 22/04/2019

cho 8 gam 1oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí CO dư ở nhiệt độ cao thu được 5,6 gam chất rắn. Cthh của oxit sắt đó là???

e cần gấp ai giải hộ e với ạkhocroi

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTC là FexOy

  \(n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Fe_xO_y+yCO-t^0->xFe+yCO_2\uparrow\)

  0,1/x.....................................0,1

  \(M_{Fe_xO_y}=56x+16y=\dfrac{8}{\dfrac{0,1}{x}}\)

  \(\Leftrightarrow56x+16y=80x\)

  \(\Leftrightarrow16y=24x\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{16}{24}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=3\end{matrix}\right.\)

  CTHH : Fe2O3

  bởi Thảo Trần Thị 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan