AMBIENT

Xác định FexOy biết cho 3,48g FexOy vào HCl được X, cho X tác dụng với NaOH được 3,6g chất rắn?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 22/04/2019

hòa tan haonf taonf 3.48 g một oxit sắt vào lượng dư dd hcl thu dc dung dịch X.cho X tác dụng vs dd NaOH dư lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng ko đổi thu dc 3.6 g một chất rắn khan .xác định ct oxit sắt

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • FexOy+2y HCl -------> xFeCl2y/x+ yH2O (1)

  xFeCl2y/x+ 2yNaOH ---->xFe(OH)2y/x+2yNaCl (2)

  2xFe(OH)2y/x+ (-4y-6x)/2 O2 -----> xFe2O3+ 2yH2O (3)

  nFe2O3=0.0225 mol

  Theo(3) nFe(OH)2y/x=2nFe2O3=0.045 mol

  Theo(2) nFeCl2y/x=nFe(OH)2y/x=0.045 mol

  Theo(1) nFexOy=1/xnFeCl2y/x=0.045/x mol

  => MFexOy=3.48/(0.045/x)=232x/3

  Hay: 56x+ 16y=232x/3

  =>x/y=3/4=> x=3; y=4

  Vậy CTHH Fe3O4

  bởi Nguyễn Thuỵ Vy 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>