AMBIENT

Xác định A2O3 biết hòa tan 8g A2O3 cần dùng 50g HCl 21,9%?

bởi Trần Thị Trang 22/04/2019

Bài 1:cho các bazơ sau: Mg(OH)2 , NaOH , Fe(OH)3 , CaOH , Fe(OH)3 , Ca(OH)2 , KOH , Al(OH)3 , Ba(OH)2 , Cu(OH)2

a)Bazơ nào khi tan vào nước làm hồng phenol phtalein

b)Bazơ nào phản ứng với khí CO2

c)Bazơ nào bị nhiệt phân

d)Bazơ nào phản ứng với dung dịch FeCl3

e)Bazơ nào phản ứng với dung dịch H2SO4

(viết phương trình phản ứng nếu có)

Bài 2:hòa tan hoàn toàn 8g bột oxit kim loại hóa trị III cần dùng vừa đủ 50g dung dịch HCl 21,9%

a) xác định công thức hóa học và tên gọi của oxit

b)tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng

Bài 3: hòa tan hoàn toàn 1 lượng kim loại R chưa rõ hóa trị cần dùng vừa đủ 1 lượng dung dịch H2SO4 14,7% của dung dịch muối có nồng độ 16,6992%,xác định kim loại R

Bài 4: cho 200ml dung dịch NaOH 6M phản ứng với dung dịch Fe2(SO4)3

3M thu được dung dịch X và kết tủa Y .Nung Y đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.

a) tính nồng độ mol của dung dịch X.biết lượng kết tủa chiếm V k đáng kể

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:cho các bazơ sau: Mg(OH)2 , NaOH , Fe(OH)2 , CaOH , Fe(OH)3 , Ca(OH)2 , KOH , Al(OH)3 , Ba(OH)2 , Cu(OH)2

  a)Bazơ nào khi tan vào nước làm hồng phenol phtalein: NaOH, Ca(OH)2 , KOH, Ba(OH)2

  b)Bazơ nào phản ứng với khí CO2: Ca(OH)2 , Ba(OH)2 , KOH, NaOH.

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  hoặc Ca(OH)2 + CO2 -> Ca(HCO3)2

  Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O

  hoặc Ba(OH)2 + CO2 -> Ba(HCO3)2

  2 KOH + CO2 -> K2CO3 + H2O

  hoặc KOH + CO2 ->KHCO3

  2 NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

  hoặc NaOH + CO2 -> NaHCO3

  c)Bazơ nào bị nhiệt phân: Mg(OH)2, Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Cu(OH)2 , Al(OH)3

  PTHH: Mg(OH)2 -to-> MgO + H2O

  Fe(OH)2 -to-> FeO + H2O

  Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O

  2Al(OH)3 -to-> Al2O3 + 3H2O

  2Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3H2O

  d)Bazơ nào phản ứng với dung dịch FeCl3: NaOH , Ba(OH)2 , Ca(OH)2 , KOH

  PTHH:3KOH + FeCl3 -> Fe(OH)3 +3KCl

  3NaOH + FeCl3 -> Fe(OH)3 + 3NaCl

  3Ba(OH)2 +2FeCl3 ->2Fe(OH)3 +3BaCl2

  3Ca(OH)2 +2FeCl3 ->2Fe(OH)3 +3CaCl2

  e)Bazơ nào phản ứng với dung dịch H2SO4: Ca(OH)2 , Ba(OH)2, Fe(OH)3

  PTHH: Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2 H2O

  Ba(OH)2+ H2SO4 -> BaSO4+ 2 H2O

  2Fe(OH)3 +3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +6H2O

  (viết phương trình phản ứng nếu có)

  bởi Nguyễn Viết Hùng 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>