Xác định A2O3 biết hòa tan 10,2g A2O3 cần 100ml HCl 3M?

bởi thu hảo 22/04/2019

Hòa tan 10,2g oxit của kim loại hóa trị III cần dùng 100ml dung dịch HCl 3M (khối lượng riêng bằng 1,2g/mol)

a) Xác định CTHH của oxit

b) Tính CM và nồng đọ % thu được sau phản ứng (coi V dung dịch thu được)

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ: A2O3

  nHCl = 0,2 . 3 = 0,6 mol

  Pt: A2O3 + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2O

  0,1 mol<---0,6 mol-> 0,2 mol

  Ta có: \(10,2=0,2\left(2A+48\right)\)

  => A = 27

  Vậy A là Nhôm (Al). CTHH: Al2O3

  CM AlCl3 = \(\dfrac{0,2}{0,2}=1M\)

  mdd HCl = 1,2 . 200 = 240 (g)

  mdd sau pứ = mAl2O3 + mdd HCl = 10,2 + 240 = 250,2 (g)

  C% dd AlCl3 = \(\dfrac{0,2.133,5}{250,2}.100\%=10,67\%\)

  bởi Nguyễn Trung 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan