AMBIENT

X, Y lần lượt là chất gì?

bởi minh vương 01/06/2019

cho sơ đồ phản ứng : CaCO3 -> X -> Y -> CaCl2. X,Y lần lượt là..:

(giải thích giúp mk nha)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • X là CaO, Y là Ca(OH)2

  CaCO3\(\xrightarrow[]{to}\) CaO+ CO2

  CaO+ H2O\(\rightarrow\) Ca(OH)2

  Ca(OH)2+ 2HCl\(\rightarrow\) CaCl2+ 2H2O

  bởi Lê Thị Trà My My 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>