Viết PTHH khi cho FexOy tác dụng với H2SO4 đặc nóng?

bởi Bin Nguyễn 23/04/2019

Fe\(_x\)O\(_y\) + H\(_2\)SO\(_4\) \(\rightarrow\)Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\) + SO\(_2\) + H\(_2\)O

Câu trả lời (1)

  • 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 -> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

    bởi Lê Trương Thúy Diễm 23/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan