Tổng khối lượng các chất tan có trong dung dịch X sau phản ứng là bao nhiêu?

bởi Bánh Mì 01/06/2019

Nung hoàn toàn 30 gam đá vôi sau đó dẫn khí thu được vào 500 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch X. Tổng khối lượng các chất tan có trong dung dịch X sau phản ứng là 

A. 21,8 gam. B. 37,8 gam.  C.41,8g D.51,8g giải chi tiết giúp mk nha

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • minh vương

  cho sơ đồ phản ứng : CaCO3 -> X -> Y -> CaCl2. X,Y lần lượt là..:

  (giải thích giúp mk nha)

 • Lê Nhật Minh

  3,06g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại I và kim loại II được hòa tan bằng dung dịch a xít clohiđric thấy thoát ra 672ml khí CO2 đktc. Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

  Mình đang cần gấp ạ,mọi người giúp mình với!

 • Nguyễn Vân

  1,42g hh CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dd HCl dư. Khí bay ra hấp thụ hoàn toàn bằng dd chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Sau phản ứng Ba(OH)2 được tách ra khỏi kết tủa và phản ứng vừa hết với H2SO4 tạo ra 1,7475g muối sunfat kết tủa . Tính khối lượng mỗi chất có trong hh ban đầu

 • Quế Anh

  hòa tan NA2CO3 vào V (ml) hỗn hợp dung dịch axit HCL 0,5M và hòa tan H2SO4 1,5M. Thu đc 1 dd A và 7,84 l khí B 9 (đktc). Cô cặn dd A thu đc 48,45 g muối khan.

  a) Tính V(ml) hh dd axit thu đc

  b)tính kl na2co3

 • Nguyễn Trọng Nhân

  3,06g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại I và kim loại II được hòa tan bằng dung dịch a xít clohiđric thấy thoát ra 672ml khí CO2 đktc. Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

 • Bo bo

  cho 1 lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dd HCl 32,85% sau phản ứng thu được dd A trong đó C%HCl còn lại 24,2%

  thêm vào A 1lg MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn sau phản ứng thu được dd B trong đó C%HCl còn lịa là 21,1%

  tìm C% CaCl2 và C%MgCl2 trong dd B

 • nguyen bao anh

  Hòa tan hoàn toàn 30g muối CaCO3 bằng axit HCl. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí sinh ra vào 100ml dd Ba(OH)2 aM, thu được 14,95g muối axit Ba(HCO3)2. Tính giá trị của a?

 • Thu Hang
  1) Cho 37.6 gam hỗn hợp Na2CO3, BaCO3 và MgCO3 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCL 2M thu được V lít khí CO2 ( đktc ) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y người ta thu được m gam muối khan.
  a) Viết PTPƯ.
  b) Tính khối lượng m của muối khan và V khí CO2.
  c) Dẫn toàn bộ CO2 thu được ở trên vào lọ đựng 168 ga, dung dịch KOH 20%. Tính khối lượng muối thu được.
  2) A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaO. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:
  - Thí nghiệm 1 : Trộn 0.3 lít dung dịch B với 0.2 lít dd A ta được 0.5 lít dd C. Lấy 20ml dd C, thêm một ít quỳ tím ẩm vào thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0.05M tới khi quỳ đổi thành màu tím hết 40ml dd axit.
  - Thí nghiệm 2: Trộn 0.2 lít dd B với 0.3 lít dd A ta được 0.5 lít dd D. Lấy 20 ml dd D, thêm một ít quỳ tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dd NaOH 0.2M tới khi quỳ đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dd NaOH.
  a) Tính nồng độ mol của các dd A và B.
  b) Trộn VB lít dd NaOH vào VA lít dd H2SO4 (ở trên) ta thu được dd E. Lấy V ml dd E cho tác dụng với 100 ml dd BaCl2 0.15M thu được 3.262 g kết tủa F. Mặt khác, lấy V ml dd E cho t/d với 100 ml dd AlCl3 1M được kết tủa G. Nung G ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi thì thu được 3.264 gam chất rắn. Tính tỉ lệ Va: Vb.

  3) Một hỗn hợp A gồm 3 muối cac1bonat, hiđrocacbonat và clorua của củng kim loại kiềm M. Cho 31.94 gam A tác dụng hết với V ml (dư) dung dịch HCl 20% ( d= 1.05g/ ml) thì thu được dd B và 6.72 lít khí C ( đktc ). Chia B thành 2 phần bằng nhau.
  - Phần 1: phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch KOH 0.5M.
  - Phần 2: cho tác dụng hết với dd AgNO3 dư thì thu được 67.445 gam kết tủa trắng.
  a. Hãy xác định kim loại M và tính thành phần % về khối lượng các chất trong A.
  b. Tính giá trị của V.
  c. Lấy 1/2 khối lượng hỗn hợp A rồi đem nung nhẹ đến khi không còn khí thoát ra. Cho toàn bộ khí thu được qua 150 ml dd NaOH 0.2M. Hãy tính khối lượng muối tạo thành trong dd sau phản ứng.
  Giúp mình 3 bài này nha. Mình cảm ơn ạ.
 • Lê Minh Bảo Bảo

  cho caco3 tác dụng hoàn toàn với 73g dd HCL 10%

  a.Tính khối lượng CaCO3 đã tham gia phản ứng

  b.Nếu cho toàn bộ dd axit trên tác dụng với m(g) dd Ca(OH) 5%.Tính m

 • Dell dell

  để thu được 5,6 tấn vôi sống H% 95% tính CaCo3 ? cần dùng