Tính V(ml) hh dd axit thu được

bởi Quế Anh 01/06/2019

hòa tan NA2CO3 vào V (ml) hỗn hợp dung dịch axit HCL 0,5M và hòa tan H2SO4 1,5M. Thu đc 1 dd A và 7,84 l khí B 9 (đktc). Cô cặn dd A thu đc 48,45 g muối khan.

a) Tính V(ml) hh dd axit thu đc

b)tính kl na2co3

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3+ 2HCl ------> 2NaCl + CO2+ H2O (1)

  0.25V.......0.5V................0.5V.....0.25V...0.25V

  Na2CO3+ H2SO4-------->Na2SO4+ CO2+ H2O (2)

  1.5V...........1.5V.................1.5V........1.5V...1.5V

  a)nCO2= 0.35 mol

  nHCl=0.5V

  nH2SO4=1.5V

  Theo Pt (1) và (2)

  nCO2=0.25V+1.5V=0.35

  <=>1.75V=0.35=>V=0.2 lít=200 ml

  b)mNa2CO3=(0.25V+1.5V)*106=0.35*106=37.1 (g)

  bởi thuylinh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan