AMBIENT

Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng

bởi Mai Vàng 23/03/2019

Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

@Pham Van Tien

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nFe = \(\frac{5,6}{56}\) = 0,1 mol; ns = \(\frac{1,6}{32}\) = 0,05 mol.

  a) Phương trình hoá học: Fe + S \(\underrightarrow{t^o}\) FeS.

  Lúc ban đầu: 0,1 0,05 0 (mol)

  Lúc phản ứng: 0,05 0,05 0,05

  Sau phản ứng: 0,05 0 0,05

  Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl?

  FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

  Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol)

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol).

  Số mol HCl tham giá phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol.

  Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là: Vdd = \(\frac{n}{C_M}\) = \(\frac{0,2}{1}\) = 0,2 lít.

  bởi Nguyễn Tân 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA