AMBIENT

Tính thể tích dd HCl 1M cần vừa đủ

bởi Tieu Dong 13/05/2019

cho 13,4(g) hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 vào dd HCl dư . Sau pứ thu được 3,36(l) CO2 ( ở ĐKTC )

a) Tính số gam mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dd HCl 1M cần vừa đủ

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  MgCO3 + 2HCl -> MgCl2 + CO2 + H2O (2)

  nCO2=0,15(mol)

  Đặt nCaCO3=a

  nMgCO3=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}100a+84b=13,4\\a+b=0,15\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,05;b=0,1

  mCaCO3=100.0,05=5(g)

  mMgCO3=13,4-5=8,4(g)

  b;

  nHCl=2nCO2=0,3(mol)

  Vdd HCl=\(\dfrac{0,3}{1}=0,3\left(lít\right)\)

  bởi Nguyen thao 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>