AMBIENT
UREKA

Tỉnh thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Hòa tan 2,84g hỗn hợp 2 muối \(CaCO_3\)\(MgCO_3\) bằng dung dịch axit HCL sinh ra 0,673 (l) CO2 ở đktc .

Tính thành phân phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Đề hòa tan 55g hỗn hợp gồm NaCO3 và NaSO3 phải dùng hết 250ml dung dịch HCL 2M . Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra muối trung hòa .

a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu ?

b) tính thể tích hỗn hợp khí thu được

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1)\(n_{CO_2}\)=0,673:22,4=0,03(mol)

  Gọi x;y là số mol CaCO3;MgCO3

  =>mhh(bđ)=\(m_{CaCO_3}+m_{MgCO_3}\)=100x+84y=2,84(1)

  Ta có PTHH:

  CaCO3+2HCl->CaCl2+CO2+H2O(1)

  x......................................x.....................(mol)

  MgCO3+2HCl->MgCl2+CO2+H2O(2)

  y........................................y................(mol)

  Theo PTHH(1);(2):\(n_{CO_2}\)=x+y=0,03(2)

  Giải PT(1);(2)=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,01\end{matrix}\right.\)

  =>\(\%m_{CaCO_3}\)=\(\dfrac{100.0,02}{2,84}\).100%=70,4%

  =>\(\%m_{MgCO_3}\)=100%-70,4%=29,6%

    bởi Phạm Phương Thảo 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF