Tính nồng độ dd sau phản ứng

bởi thu hảo 13/05/2019

hấp thụ 4,48 l CO2 vào 100g dd NaOH 16% tính nồng độ dd sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  mNaOH = \(\dfrac{16.100}{100}=16\left(g\right)\)

  nNaOH = \(\dfrac{16}{40}=0,4\left(mol\right)\)

  Xét tỉ lệ mol giữa NaOH và CO2:

  \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}=\dfrac{0,4}{0,2}=2\)

  => Sinh ra muối trung hòa

  Pt: CO2 + 2NaOH --> Na2CO3 --> H2O

  ......0,2 mol-----------> 0,2 mol

  mNa2CO3 = 0,2 . 106 = 21,2 (g)

  C% dd Na2CO3 = \(\dfrac{21,2}{0,2.44+100}.100\%=19,485\%\)

  bởi Tegami Đức 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan