ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nồng độ % chất trong dung dịch sau phản ứng

Trộn 200g dung dịch NaCl 5,85% với 100g dung dịch AgNO3 17% thu được chất rắn B và dung dịch A 

a) Tính khối lượng chất rắn B

b) Tính nồng độ % chất trong dung dịch sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)mNaCl=200x5,85%=11,7g.

  nNaCl=11,7/58,5=0,2 mol

  tương tự tìm được nAgNO3=0,1 mol

  ta có: nAg+=0,1 mol

           nCl-=0,2 mol

  PT:       Ag+ + Cl- ----> AgCl

  mol     0,1      0,2

  pư       0,1      0,1        0,1

  còn lại  0         0,1        0,1

  mB=mAgCl=0,1x143,5=14,35g.

  b) Dung dịch A là NaCl dư, NaNO3

  ta có: mddsau=200 + 100 - 14,35=285,65g

  mNaCldu= 0,1 x 58,5 =5,85g

  C%NaCl=5,85/285,65 x 100= 2,048%.

  mNaNO3=0,1x85=8,5g

  C%NaNO3=8,5/285,65 x 100=2,98%.

    bởi Bui Hieu 24/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1